Çatı ve Oluklarda Kar Buz Önleme Amaçlı Isıtma Teknik Şartname

Çatı Yağmur Dereleri ve İniş Borularının Donmaya Karşı Koruyucu Isıtıcı Kablo Sistemi Teknik Şartnamesi

PDF: çatı ısıtma teknik şartname

A.Genel Özellikler

 • Isıtıcı kablo veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi; çatılardaki yatay yağmur dereleri ve dikey iniş borularının donmasını önleyen, çatılarda biriken kar ve buzun erimesi sonucu oluşan suyun bağlantılı borulardan sorunsuz şekilde tahliyesini sağlayan bir sistemdir.
 • Sistemin tasarımı ve uygulamalarında öncelikli insan sağlığı, malzemelerin güvenliği, maksimum kullanım ömrü dikkate alınmalı varsa yerli üretim tercih sebebi olmalıdır.
 • Sistem malzemeleri; tasarım, üretim ve uygulama hatalarına karşı en az 10 yıl garantili olmalıdır.
 • Sistemde kullanılan malzemelerin hava koşullarına uygun ve dayanıklı olması beklenir.
 • Kar ve buz dedektörü paneli ve bağlantı kutuları uygun koruma sınıfında bulunmalıdır. Bu malzemelerin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı önemlidir. Bağlantı kablolarının standardı, en az IP-65/66 şeklinde olmalıdır.
 • Kış koşullarında bakım ve onarım yapılmasına olanak sağlaması gereken sistem malzemelerinin benzeri uygulamalarda da kullanılmış veya kullanılabiliyor olması gereklidir.
 • Sistem sadece buzlanma riskinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlamalı, aşırı ısınmayı önleyecek özellikte olmalıdır.
 • Isıtıcı kablo sistemi veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi yatay yağmur derelerinin kesit ve çatı alanları dikkate alınarak kurulur.
 • Su tahliyesi sağlanacak çatı alanına göre 1 m2 alan için en az 300 W/m2 ile 350W/m2 güç baz alınmalı ve 1 metre ısıtıcı kablo gücü silikon, flora izoleli ısıtıcı kablolar için 30W/metre doğrusal gücü geçmemelidir.
 • Tek iletkenli XLPE izoleli ısıtıcı kablolar için bu üst sınır 23W/metre, çift iletkenli için 28W/metreyi geçmemelidir.
 • Dikey yağmur suyu iniş borularında kullanılan ısıtıcı kablolar, tıkanıklığa sebep olmayacak şekilde boruların içinden, çatıdan zemine kadar indirilir. İniş boruları don seviyesinin altında bir rögar ile bağlantılı ise, ısıtıcı kablo, toprak don seviyesinin altına kadar uzatılır. Bu tip kablolar iki iletkenli ve tek noktadan beslemeli, zırhlı, tam topraklı olmalı, mümkün ise kopma önleme amaçlı içinden veya dışından polyamid/aramid polimer ip takviyeli olmalıdır.
 • Sistemin kabloları ve sistemi besleyen enerji kabloları, çatıdaki bağlantı kutuları içinde yer alır. Kablo bağlantıları, kutu dışında veya açıkta yapılmamaktadır. Ayrıca tüm besleme kabloları spiral ile koruma altına alınmalıdır.
 • Dış hava termostatı ve kar / buz dedektörü parçaları, çatıdaki en olumsuz hava şartlarını bile algılayabilecek şekilde uygun yerlere kurulmalıdır.
 • Sistemde kullanılan ısıtıcı kablo veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı fileler, yağmur deresi zeminine vida ve yapıştırma yapılmadan sabitlenmelidir. Sabitleme işleminde sıcaklık, soğukluk ve ultraviyole ışınlara dayanıklı bant, yapıştırıcı veya silikon gibi geçici, kısa vadeli çözümler kesinlikle yasaktır.
 • Gerekli ön çalışmaların ardından işlemin detayları idarenin onayına sunulur ve onayın ardından montaj uygulamasına başlanır.
 • Sistemin montaj uygulamasının ardından sistemin testleri yapılarak, kullanılabilir şekilde idareye teslim edilir.
 • Sistemle ilgili gerekli evraklar, bilgiler, bakım ve kullanma talimatları ve uygulama projeleri Türkçe olarak idareye teslim edilir.

B. Isıtıcı Kablolar

 • Isıtıcı kablo veya fabrikasyon ısıtıcı file sisteminde; kar / buz eritme uygulamaları için üretilmiş 30 w/m gücünde, önceden veya fabrikasyon sonlandırmalı seri dirençli rezistans kabloları kullanılır.
 • Türkiye ‘de üretilen ürünler TC yasalarına göre tercih sebebidir.
 • Kabloların rezistans telleri şu özelliklerde olmalıdır; metal örgülü, alüminyum folyo topraklama iletkenli, silikon veya floro-polimer iç izolasyonlu, halojensi XLPE veya dış ortama dayanıklı mühendislik polimerleri kullanılmalıdır.
 • PVC gibi kanserojen maddeler, gerek gelecek nesiller için gerekse dış ortam dayanım zayıflığından dolayı kullanılmamalıdır.
 • Sistem kablosunun ucunda bulunan soğuk kablo, en az 10 metre uzunluğunda olmalı ve 1. Kalite polyamid spiral korumalı olmalıdır.
 • Sistem kabloları veya fabrikasyon ısıtıcı kablo filesi, 10 (on) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır.
 • Üretim ve montaj hatalarından kaynaklı hasarlar ve sorunlar, 10 yıl içinde ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
 • Garanti kapsamı ile ilgili taahhüt, yüklenici firma tarafından iş bitiminde işin kesin kabulünün yapılmasının şartı olarak idareye teslim edilir.

C. Kar / Buz Dedektörü ve Paneli

 • Kar / buz dedektörü, sistemde yalnızca buzlanma riskinde devreye girecek özellikte olan bir parçadır.
 • Dedektör, pano içinde ray montajına olanak sağlamalıdır. Dedektör, sensör parçalarından bağımsız olarak çalışabilmeli, böylece gerektiğinde test olanağı vermelidir.
 • Dedektör üzerinde bulunan nem sensör parçasının hassasiyeti, 0 ila 100 arasında ayarlanabilecek özellikte olmalıdır. Dedektör paneli dış ortama yerleştirilmelidir.
 • Kar ve buz dedektörü ve sıcaklık sensörü ile ayrı olmalı, dış hava termostatı sensörü parçaları çatıdaki en olumsuz hava şartlarını algılayabilecek şekilde uygun bir yere yerleştirilmelidir.
 • Isıtıcı kablolar panelden beslenmeli, gücü ne olursa olsun doğrudan kar / buz dedektöründen beslenmemelidir. Ayrıca mutlaka uygun güçte bir güç kontaktörü kullanılmalıdır.
 • Panel girişinde uygun amperajda, 30 mA’lık kaçak akım anahtarı yer almalıdır.
 • Panelin giriş ve çıkışlarında klemensler ve gerekirse klemens üst köprüsü yer alacaktır.
 • Çatının çok parçalı olması, çatı ısıtıcı yükünün fazla olması durumunda ısıtıcı kablo yükü, birden fazla panele bölünebilir. Bu uygulamada, birden fazla kar / buz dedektörü yerine bir dedektörden birden fazla güç kontaktörünün sürülmesini sağlayan kumanda devresi kurulacaktır.
 • Otomatik kontrol panosu; buz dedektörü, sigortalar, kontaktör, kaçak akım rölesi ve diğer malzemeleri içerecektir.
 • Sistemin geniş ayar aralığı ve ayar seçenekleri bulunmaktadır. Dedektör sistemi, sadece buzlanma riskinde devreye girecektir. Gerekmediği sürece enerji tasarrufu sağlamaktadır. Çatı ve zemin sensörlü özel röle, sistemin durumunu sürekli kontrol edilerek ekrana yansıtmaktadır. Termostat kontrol ünitesi, sıcaklık ve nem sensöründen oluşmaktadır.

D. Bağlantı ve Ek Kutuları

 • Sistemin bağlantı kutuları en az IP-65/66 koruma sınıfına sahip özellikte ve kırılmaya,darbeye dayanıklı olmalıdır.
 • Besleme kablosu ve ısıtıcı kablo, klemensler aracılığı ile kutu içerisinde bağlanmalıdır.
 • Bir bağlantı kutusundan başka bir bağlantı kutusuna enerji kablosu çıkışı varsa, kutunun üretici firmasının uygun kesitli özel klemensleri kullanılmalıdır. Kutuda sıra klemens kullanılmışsa, bu klemense ait üst köprü mutlaka kullanılmalıdır.
 • Isıtıcı ve enerji kablolarının kutuya giriş ve çıkışları rakorlu olmalıdır. Ek bir güvenlik önlemi olarak bağlantılardan sonra rakorların sızdırmazlığı, ultraviyole ışınlarına dayanıklı, yüksek sıcaklık silikonu ile desteklenmelidir.
 • Bağlantı kutuları, çatıdaki su yalıtımına zarar vermeyecek şekilde yerleştirilecektir.
Dili Değiştir
  Sepet