Döşemelerde Isı Yalıtımı

Elektrikli Yerden Isıtma Sistemlerinin Bakımı

Yazının içeriği

Özellikle soğuk iklimlerin yaşandığı bölgelerdeki yapıların iç sıcaklığı ile yer sıcaklığı arasında büyük farklılıklar olabilmektedir. Böyle bir durumda zeminde ısı yalıtımı yapılması gerekmektedir.

Tam Isı Yalıtımlı Döşeme

Tam ısı yalıtımlı döşemede ısı tutucu döşemenin altında olduğu için ısı yalıtımının kapasitesinden yararlanılabilir. Isı tutucunun döşemenin üzerinde olması durumunda ise çabuk ısınma ve zeminden ısıtma yapabilme imkanı sağlanır.

Kiriş Yalıtımı

Kiriş yalıtımında yalnızca kenar döşeme kirişlerinde ısı yatlımı yapılmaktadır. Bu yalıtım türü çok soğuk olmayan bölgeler için yeterli olacaktır. Isı yalıtımı kabuğun dış kısmında yer alır ve bu sayede duvar yalıtımı ile süreklilik sağlanmış olur.

Altı Açık Döşemelerde Yapılan Islı Yalıtımı

Böyle bir durumda ise alt kısmı ısıtılmayan odalarda yer alan döşemelere üstten ya da alttan yalıtım yapılması söz konusudur.

Zemine Oturmayan Döşemelerde Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Zemine oturmayan döşemelerde, üstü ısı yalıtımlı ya da tam ısı yalıtımlı döşeme durumu söz konusudur. Üstü ısı yalıtımlı döşemede yalıtımın döşemenin üst yüzeyinde yer alması yerden ısıtma yapılabilmesi için son derece yararlıdır. Tam ısı yalıtımlı döşeme de üstü ısı yalıtımlı döşemelerde yaşanan performansı sağlar ve bununla birlikte duvar kalınlığı azalır.

Kapalı Döşeme Çıkması

Isı yalıtımlı yöntemde dış ve yan alt yüzeyler ile kirişe ısı yalıtımı uygulanması sonucu ısı köprüleri giderilir. Tam ısı yalıtımlı yöntemde tüm alan ve dış yüzey boyunca yalıtımın devamlı olması sonucunda ısı köprüleri giderildiği gibi duvar kalınlığı ve ağırlığı da azaltılabilmektedir.

Açık Çıkmalı Balkon Döşemeler

Açık çıkmalı balkon döşemelerinde ısı yalıtımsız çıkma, ayrık çıkma ya da özel donatılı çıkma yöntemleri uygulanmaktadır. Isı yalıtımsız çıkma sıcak bölgelerde yer alan binalar dışındaki binalarda uygulama açısından yeterli olmayacaktır. Ayrık çıkmada ısı köprüsünü gidermek amacıyla, çıkma döşemesi kirişler tarafından taşınabilir ve ısı yalıtımında süreklilik sağlanabilir. Özel donatılı çıkmada özel donatı yardımı ile kat ve çıkma döşemelerinin arasında ısı yalıtımı konulur ve konsol olarak çalıştırılabilir.

Döşemelerde ısı yalıtımı hakkında bilgi almak ve bu sistemlerin fiyatlarını öğrenmek için Elektrikli Yerden Isıtma Sistemlerimize bakabilirsiniz.

Dili Değiştir
    Sepet