Elektrikli Yerden Isıtma Projeleri

Sulu yerden ısıtma, diğer yerden ısıtma türlerinde (elektrik kablolu/karbon filmli ) olduğu gibi bu sistemi de ısıyı uygulandığı ortama eşit biçimde yayması ve sıcaklığın yapının ayrı bölümlerinde ayarlanabilmesine imkân sağlayan, farkı çalışma prensibine sahip (manuel, otomatik, termostatik) vanalara entegre olabilmesi sayesinde oldukça konforlu bir ortam yaratır. Bunun yanı sıra ısı kaybını önleyerek enerjiden tasarruf edilmesini ve böylelikle başta soğuk bölgelerdekiler olmak üzere tüm kullanıcıların en az maliyetle ısınmasını sağlar.

Sulu Yerden Isıtma Nedir?

Sulu yerden ısıtma, günümüzde konutlardan rezidanslara, otellerden villalara kadar birçok mekânın ısıtılmasında kullanılan yerden ısıtma sistemlerinin bir türüdür. Yapıların zeminine, izolasyon malzemesinin üstüne plastik borular döşenmesi ve bu borulara besleyiciden su getiren kollektörlerin, yapının belli başlı bölgelerine monte edilmesi suretiyle kurulan  sistem, geniş alanları ısıtmanın en pratik, en sağlıklı ve en ekonomik yollarından biri olup kullanımı süreklilik arz eden yapılarda tercih sebebidir.

Sistemi besleyen suyun düşük sıcaklıkta olması (Depolardaki suyun 30 C-50 C olması yeterlidir.), sistemin aktif olarak çalışması için yeterli olduğundan ana dağıtıcı ile ana toplayıcılarda (kollektör) toplanan borular, her türlü ısıtıcıyı kaynak olarak kullanabilmektedir. Güneş enerjisinden ya da ısıtıcı pompasından beslendiğindeyse çok daha ekonomik hâle gelmekte olan bu sistemi, yoğuşmalı kombiler ile ısıtıcı pompaların en verimli çalıştığı sistemdir. Zemine döşenen borulardan geçen sıcak suyun devir daim yapması sayesinde ortamdaki sıcaklığı istenilen düzeyde tutan ve ısı kayıplarını engelleyen sulu yerden ısıtma sisteminin yapılara döşenebilmesi için ilgili yapının kaba inşaatının tamamlanmamış olması gerekmektedir. Kaba inşaatı tamamlanan yapılarda ise sistemin, taban döşemesi uygulaması yapılmadan ya da tadilat işlemleri bitmeden döşenmesi gerekmektedir.

Sulu Yerden Isıtma Sisteminde Hangi Malzemeler Kullanılır?

Kullanıldığı alanda konforlu bir yaşam vadeden, her biri önemli bir görev üstlenmiş birçok malzemeden meydana gelir. ISITMAX Sulu Yerden Isıtma Sistemi’nin kurulmasını ve aktif olarak seneler boyu güvenle kullanılmasını sağlayan bu malzemelerden en temel olanı, şüphesiz sıcak suyun içinden geçtiği, çapları 14 mm ila 20 mm arasında değişen, plastik yerden ısıtma borularıdır. Yaklaşık 5 cm yüksekliğe sahip modülasyon panelleri ise boruların zemine düzgün bir biçimde döşenmesi ve ısı yalıtımı sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcıların yüzeyde gördüğü tek malzeme olan sabit ya da ayarlanabilir çerçeveli kollektör (dağıtım) kutusu ise bu sistemlerin döşendiği boruların toplandığı (giden-gelen) yerdir.

Isıtıcı boruların ana dağıtıcısı/toplayıcısı olan ve sadece açıp kapamaya izin veren, debimetreli ya da reglajlı otomasyona uyumlu kollektörler de sistemin en önemli parçalarındandır. Kollektörler, ana kesme vanaları, bağlantı plaketi, hava atıcı, termometre ve doldurma/boşaltma musluklarından oluşur. Hem ısı kaybını önlemek hem şapın genleşmesinden ötürü meydana gelen gerilmeleri savuşturmak hem de sistemin uzun süre kullanılmasını sağlamak içinse kenar yalıtım bandı kullanılır. Bu malzemelerin yanı sıra boru tutucular, U klips, modülasyon dübeli, köşe düzeltme aparatı, tekrarlayıcı, sinyal güçlendirici, kompakt karışım devresi ve kolon hattı kullanılan diğer malzemelerdir. Ayrıca, otomasyonlu sistemlerde termostat, termal vana, ve ana kontrolöre; kablosuz sistemlerde ise kablosuz oda termostatı ile kablosuz ana alıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem yerden serinletme amacıyla kullanılacaksa yoğuşma sensörü kullanılması da zaruridir.

Sulu Yerden Isıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Tüm yerden ısıtma sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de temel prensibi, döşendiği ortamdaki ısı ihtiyacını, havayı zeminden ısıtarak karşılamak ve ortama homojen bir ısı yaymaktır. Kablolu yerden ısıtma sisteminde kabloların, karbonlu yerden ısıtmada ise karbon filmlerinin gördüğü görevi, sulu yerden ısıtma sisteminde ısıtıcı borular görür. Sistemin ana ısıtma elemanı olan, yüksek kaliteli, uzun ömürlü bu borular, modülasyon panelleri aracılıyla zemin altına döşenir. Merkezî ısıtıcı tarafından ısıtılan su ise kolon ve katlar arasındaki kollektörler vasıtasıyla biriktirildiği depodan bu borulara ve borulardan depoya devir daim yaparak sistemi çalıştırır. Sisteme entegre edilen, manuel ya da otomatik termostatlar da ortam sıcaklığının her daim istenilen seviyede tutulmasında görev alır. Sistem, her tür enerji kaynağından (katı, sıvı ya da gaz) beslenebildiği gibi ısı pompası ile güneş enerjisi sistemine de entegre edilebilir. Kullanıldığı alana göre değişmekle birlikte, döşeme sıcaklığını ortalama 29 C ila 35 C derecede sabitleyen bu sistemi, sağlıklı bir ortam yaratılması için en uygun tercihtir.

Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Geniş alanları ısıtmak için tercih edilen ISITMAX Sulu Yerden Isıtma Sistemi, kullanıcılarına ilk günden itibaren pek çok avantaj sunar. Sağlıklı ortam, ekonomik ısınma ve uzun ömürlü kullanım bu avantajların en başında yer alır.

Sağlıklı Ortam

ISITMAX Sulu Yerden Isıtma Sistemi’nin kullanıldığı mekânlarda, sıcaklığın yatay ve düşey eksende homojen olarak dağılması, ortamın kullanılan her bölgesinde eşit sıcaklık hissedilmesini sağlar. Böylelikle farklı sistemlerde yaşanan, sisteme yakın alanların sıcak, uzak alanların görece soğuk olması gibi bir sorunlarla karşılaşılmaz. Bu da ortamın farklı alanlarını kullanmak zorunda kalan bireylerin farklı sıcaklıklara maruz kalmasına ve dolaylı olarak da olsa ortamdaki sıcaklık değişikliği nedeniyle hastalanmasına engel olur. Kullanılan alanlarda nemi azaltır, akar gibi canlıların yaşam alanlarını kısıtlar. Sağlığa olan bir diğer önemli katkısı ise döşendiği ortamda toz ve kir tutan halı, kilim vb. ögelerin kullanılmasına gerek duyulmamasıdır. Bu nedenle sistem, toz ve/veya kirin tetiklediği astım gibi solunum yolları rahatsızlıklarının önüne geçilmesine katkıda bulunur.

Ekonomik Isınma

ISITMAX Sulu Yerden Isıtma Sistemi’nin beslendiği kazan suyunun sıcaklığının 30 C ila 50 C derece arasında olması, ortamdaki sıcaklığın insan sağlığı için gerekli seviyelerde tutulması için yeterlidir. Bu değerler, radyatör sistemlerinin ihtiyaç duyduğu değerlerle (70 C ila 90 C) kıyaslandığında düşüktür ve ciddi oranda enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Manuel ya da otomatik termostatlara entegre edilebilmesi de sıcaklık değerlerinin sabit tutulmasını sağlayarak enerji tüketiminde tasarruf ettirir. Ek olarak sistem, ısı kayıplarının önüne geçtiği için minimum enerji harcar, böylelikle faturaların kabarmasına engel olur.

Uzun Ömürlü Kullanım

Bir kez döşendikten sonra bakım gerektirmeyen dayanıklı ısıtma sistemleridir. Sistem dâhilindeki boruların ömrü 100 yılı aşkın olup bu süre binalara biçilen ömürle eş değerdir. Diğer bir değişle, yapı kullanıldığı müddetçe ilk günkü gibi kullanılmaya devam eder.

Dekoratif Olma ve Alandan Kazanım

Zemin altına döşendiğinden, radyatör peteklerinin aksine alanın hacminden harcamaz, böylelikle mekân sahiplerinin ilgili ortamı dilediklerince dekore etmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda, zeminden gelen soğuğu kestiği düşüncesiyle geniş alanlarda kullanılan halılara olan gereksinimi bertaraf eder ve bu sayede çok daha ferah ortamlar yaratır.

Sulu Yerden Isıtma ile Kablolu Yerden Isıtma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı yerden ısıtma sistemleriyle hizmet vermekte olan ISITMAX, ısı kaybı önlenmek istenen yapının mevcut durumu, sürekli olarak kullanılıp kullanılmadığı, bulunduğu coğrafi konum vb. kriterleri göz önünde bulundurarak en doğru yerden ısıtma sisteminin tercih edilmesi konusunda müşterilerini yönlendirmektedir. ISITMAX’in sulu ya da elektrikli (kablolu) yerden ısıtma sistemleri arasında temelde, belirlenen amacı karşılama performansı bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Her iki sistem de ortamdaki ısı ihtiyacını eksiksiz karşılamakta olup ekonomik bir ısınma sağlar. Meydana geldikleri malzemeler, beslendikleri kaynaklar ve döşenmeleri için yapılarda ihtiyaç duydukları özellikler, sulu ve kablolu yerden ısıtma sistemlerini birbirinden ayıran noktalardır. Sistemler arasındaki en temel ayrım, döşemenin yapılacağı yapının niceliksel özellikleridir. İnşaatı bitmiş yapılara döşenememektedir.

Sistemin kullanılabilmesi için yapının kaba inşaatının tamamlanmamış, zemin döşemesinin yapılmamış olması gerekmektedir. Yapının zeminini sulu sistem gibi (yaklaşık 10 cm) yükseltmeyen kablolu yerden ısıtma sistemlerinde ise bu şart aranmaz. Ayrıca sulu yerden ısıtma sistemi, yaygın olarak geniş alanlara uygulanır. Küçük alanlar için kablolu yerden ısıtma sistemi daha uygundur. Yapı sürekli olarak kullanılmıyorsa da sulu yerden ısıtma sistemi yerine kablolu yerden ısıtma sistemi tercih edilir. Çünkü sulu yerden ısıtma sisteminin, ortamı istenilen sıcaklığa getirmesi için elektrikli yerden ısıtma sistemine nazaran daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Ve kesikli kullanıma uygun değildir. (Düşük sıcaklıklarda sürekli açık kalmalıdır). Sistemler arasındaki diğer bir fark ise kullandıkları enerji kaynaklarıdır.

Sulu yerden ısıtma sistemi her tür enerji kaynağıyla beslenebiliyorken kablolu yerden ısıtma sistemi sadece elektrikle beslenmektedir. Ek olarak, coğrafi şartlar sistemlerin tercihi bakımından bir fark yaratmıyor olsa da güneş enerjisini kullanabilmesi dolayısıyla güneş alan bölgelerde bu sistemin kullanılması çok daha makuldür. Kurulum ve işletim maliyetleri aynı olan sulu ve kablolu yerden ısıtma sistemleri arasındaki farklardan bir diğeri de sistem bileşenleridir. Sulu yerden ısıtmada kullanılan temel malzemeler arasında ısıtıcı borular ve kollektörler bulunurken elektrikli yerden ısıtmanın temel malzemesi ısıtıcı kablolardır.

Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Garanti Süresi ve Koşulları Nelerdir?

Kullanılan tüm malzemeler yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olup bağımsız kuruluşlarca test edilip sertifikalandırılmaktadır. Asgari 50 yıl olmak üzere 100 yılı aşkın bir süre güvenle kullanılabilir. Malzemeler ISITMAX güvencesiyle temin edildiyse 10 yıl garantilidir. Malzemelerin garanti kapsamından çıkmaması için sistemin ISITMAX yetkilileri tarafından döşenmiş, test edilmiş ve uygulamaya alınmış olması gerekmektedir. Ana unsuru olan ısıtıcı boruların ömürleri, kullanıldığı binaların ömrüyle eş değerdir. Sistemin kurulumu esnasında belirlenen değerlerin (basınç, su sıcaklığı vb.) zaman içerisinde büyük değişime uğramasından kaynaklı boru arızaları garanti kapsamı dışında kalır.

Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Malzeme ve Uygulama Fiyatları

Toplam kurulum maliyetini net olarak hesaplayabilmek için sistemin döşeneceği yapının hangi il ve ilçede olduğu, kullanım amacı, niceliksel özellikleri (bitişik, ayrı, türü vb.), zemin döşemesinin niteliği vb. özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu faktörler ne kadar malzeme kullanılması gerektiğini doğrudan etkilediği gibi işçilik bedelini de etkilemektedir. Toplam maliyeti ilk etapta yüksek gibi görünse harcadığı düşük enerji sayesinde, kurulmasını müteakip kısa bir sürede kendini amorti edecektir.

Uzun ömürlü, sulu yerden ısıtma sisteminin m2 malzeme fiyatı 40 Euro+KDV’dir. Sistemin ortam sıcaklığını istenilen düzeyde tutması için hizmet eden termostatların birim fiyatı ise 75 Euro+KDV’dir. Toplam malzeme ve uygulama fiyatını net olarak öğrenmek için yapınızın projesini bizimle paylaşabilirsiniz. info@isitmax.com adresine projelerinizi yada elle çizilmiş krokilerinizi gönderebilirsiniz.

İllere Göre Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Tüketim Değerleri (m2)

“Ekonomik” olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. İlk etapta malzeme ve uygulama fiyatları radyatör sisteminin fiyatlarıyla kıyaslandığında daha yüksek olsa da bu sistemi az enerji tüketmesi nedeniyle kısa sürede kendini amorti etmekte ve uzun yıllar ekonomik yoldan ısınma sağlamaktadır. İl bazında hesaplanan tüketim değerlerinin paylaşılması faydalı olacaktır: konut izolasyon değerinin orta kalitede kabul edildiği ölçümler göstermiştir. Bu sistem, radyatör sitemine göre çok daha az yakıt tüketmektedir. Bu da faturalarda yaklaşık %20 oranında düşüş sağlanacağını göstermektedir. (Sunulan değerler +/- olarak değişkenlik gösterebilir.)

  Hızlı İletişim

  En hızlı şekilde bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız Whatsapp ile iletişime geçin.

  Teklif Al

  İhtiyacınıza yönelik teklifi hemen Online Teklif sayfamızdan alabilirsiniz.

  Proje Gönder

  Projelerinizde bizimle çalışmak için hemen projenizi gönderin

  Bayilik

  Bayimiz olmak için bizimle iletişime geçin

  Cart