İç Ortam Elektrikli Yerden Isıtma Teknik Şartnamesi

İç Ortam Elektrikli Yerden Isıtma Teknik Şartnamesi İçeriği

PDF: iç ortam elektrikli yerden ısıtma teknik sartname

SİSTEM BİLEŞENLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Sistem bileşenlerinin birlikte uyum içinde çalışabilmeleri için; tüm bileşenler (ısıtma kabloları, dijital termostatlar, sensörler ve montaj elemanları) aynı satıcı firma tarafından satışı olmalıdır. Bu durum üretici firma onayı ile belgelenmelidir.

SİSTEMİN TANIMI, AMACI VE KAPSAMI:
• Sistem; iç ortamlarda (ev, ofis vb) en ideal ısınma şekli olan yerden ısıtma ile toplam ya da kısmi ısınmasını sağlar.
• Sistemin esas bileşenleri; ısıtma kabloları, ilgili montaj elemanları ile termostat ve algılayıcılardır (sensör)
• Sistemde ısıtma kablolarının altında mutlaka ısı izolasyonu kullanılmalıdır. Bu amaçla en az 6 mm kalınlığında İzoMax Teknik yalıtım şiltesi kullanılacaktır.
• Sistem; kurulacağı alanlardaki ısınmayı sağlamak amacı ile tam otomatik çalışacak şekilde tasarlanacak ve uygulanacaktır. Bu maksatla; ilgili alana döşenecek ısıtma kabloları; termostat ve bunlara bağlı çalışan sensörler (algılayıcı) vasıtası ile hava koşullarının değişiklik gösterdiği
durumlarda devreye girecek ve görevini tamamlamasını takiben yine otomatik olarak devreden çıkacaktır.

SİSTEMİN TASARLANMASI VE KURULUMU:
• Sistem; projede belirtilen ısıtma gücünü ( 100 – 240W/m2) sağlayabilecek şekilde hesaplanacak ve uygulanacaktır.
• Yüklenici firma işe başlamadan önce uygulama projelerini hazırlayarak hesaplamalarıyla birlikte kontrol teşkilatının onayına sunacaktır. Uygulama projelerinin hazırlanması sözleşme birim fiyatlarına dahildir, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
• Sistem montajı için gerekebilecek tüm montaj ekipmanları, sarf malzemeler ve aksesuarlar yüklenici firma kapsamındadır. Projede gösterilmemiş olsa dahi bu malzemeler için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
• Yüklenici tüm sistemin teknik gerekliliklere uygunluğundan sorumludur.
• Yüklenici kabloların muhafazasından, inşaat ortamından zarar görmemesinden, uygun şekilde montajının yapılmasından sorumludur. Bununla ilgili çözümlerin bulunmasından ve uygulanmasından yüklenici sorumludur.

ISITICI KABLO ÖZELLİKLERİ:
• Isıtma kabloları özel olarak bu amaçla üretilmiş çift damarlı ve ekranlı, iletken (ısıtıcı) damarı polietilen (XLPE) ve dışı PVC kaplı tipte olacaktır.
• Isıtıcı kabloların başlangıcında elektrikle besleme amacı ile üretim aşamasında takılmış 3m uzunluğunda soğuk ucu (besleme kablosu) olacaktır.
• Kablolar 220 – 230 V faz gerilim ile beslenmeye uygun olacaktır.
• Kablo gücü 17 W/m, kablo çapı ise azami 7 mm olmalıdır.
• Kabloların dış yalıtım (PVC) dayanımı 90ºC ve üstü, çalışma sıcaklığı 65ºC ve deformasyon kuvveti 2000 N ve üstü olacaktır.
• Kablolar üretim ve kullanımla ilgili olarak GOST,CE,IEC-800 sertifikalarına sahip olacaktır.
• Kablolar üretim hatalarına karşı 20 (yirmi) yıl süreli fabrika garantisi ile satılacak ve bu durum üretici firma tarafından belgelendirilecektir.

TERMOSTAT VE SENSÖRLER (ALGILAYICI):
• Termostatlar; sıcaklığı anında algılayacak şekilde tasarlanmış olup sıcaklık değerine ve talep edilen oda sıcaklığına göre sistemi kontrol edecektir. Termostatlar dijital olacaktır.
• Termostat; ortam ve zemin sıcaklığını kontrol edebilecek şekilde seçilmelidir.
• Termostat; dijital ekrana sahip olmalı ve bu ekrandan tüm bilgiler alınabilmelidir.
• Sensörler 16 kohm NTC olmalıdır ve zemine yerleştirilmelidir.

ELEKTRİK ve KUMANDA PANOSU ÖZELLİKLERİ:

• Kumanda panosu ve içindeki tüm şalt malzemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tedaş şartnamelerine uygun olmalıdır.
• Pano içerisinde kullanılacak olan tüm şalt malzemelerinin CE ve TSE belgesi olacaktır.
• Pano polyester gövdeli ve sıva üstü olacaktır.
• Pano içinde pano gücüne uygun bir ana kesme sigortası olacaktır.
• Pano içinde her ısıtıcı kablo için kablo gücüne uygun sigorta olacaktır.
• Pano içinde pano gücüne uygun kaçak akım rölesi olacaktır.
• Pano boyutu şalt malzemeleri, termostatları ve ekipmanları rahatça alabilecek şekilde seçilecektir.

GENEL KURULUM TALİMATLARI:
• Isıtma kabloları üretici firmanın tavsiye ettiği şekillerde kullanılmalı ve ana elektrik kaynağına yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
• Isıtma kabloları aşırı gerilme ve basınca karşı korunmalıdır.
• Isıtma kablosunun altındaki alan temiz olmalı ve bu alanda keskin nesneler bulunmamalıdır.
• Isıtma kablosunun bükülme çapı kendi çapının 6 katından daha az olmamalıdır.
• Isıtma kabloları birbirine değecek şekilde ve birbirini çapraz kesecek şekilde döşenmemelidir.
• Isıtma kablolarının blendajı, yerel elektrik yönetmeliklerine göre topraklanmalıdır.
• Isıtma kabloları kesilmemeli, kısaltılmamalı ve ısıtma kablosu bağlantı bölgesi gerilmeye maruz bırakılmamalıdır.
• Kablo serildikten sonra ve de beton döküldükten sonra her ikisinde de ısıtma kablolarının ohm değeri ve yalıtım ölçülmelidir. Kabloların Ohm değeri, soğuk kablo/ısıtma kablo bağlantısının üzerinde gösterilen değer ile aynı olmak zorundadır: -5 – +10%
• Düşük sıcaklıklarda ısıtma kablosu sertleşebilir ve çalışmak güç olabilir. -5ºC sıcaklığın altında kablo serilmemelidir.
• Isıtma kablosu bütün alana eşit boşlukla serilmek zorundadır. Boruların döşenmeyeceği (küvet, dolap vb.) alanlar işaretlenmelidir.
• Isıtma kablolarının kolay ve kusursuz bir şekilde serilmesini sağlamak için yerleştirme şeritleri kullanılmalıdır.
• Sensör kablosu, kılıf olarak kullanılabilecek bir boru ile (min Ø10 mm) korunmalıdır. Kablo kangalının açık ucunda, kablolar arasına yerleştirilen borunun sonu beton akışkanı girmemesi için kapatılmalıdır.
• Beton dökülürken araçlar vb. şeylerle ısıtma kablolarının hasar görmemesi için özel bir dikkat sarf edilmelidir.
• Beton keskin taşlar vb. içermemelidir.

GARANTİ ve DİĞER HUSUSLAR
• Isıtıcı kabloların garantisi en az 20 (yirmi) yıl olmalıdır. Termostatlar ve şalt malzemesi için garanti süresi en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
• Sistem için garanti sertifikasının eksiksiz doldurulduğu takdirde kablo ömrü kadar bakım garantisi üretici firma tarafından verilmelidir.
• Sistem için 20(yirmi) yıl süreli bakım garantisi verilmelidir.
• Sistemin uygulanması uygulayıcı firmanın elektrik mühendislerinin gözetiminde yapılmalıdır.
• Kablolarda oluşabilecek arıza durumunda, arızanın yerini noktasal olarak bulan teknik ekipman ve kabloyu tamir edip tekrar devreye girmesini sağlayacak teknik personel firma bünyesinde bulunmalıdır.
• Isıtma sistemi bölgelere ayrılmış olarak tasarlanabilir. Bu durumda; istenilen bölge çalışır, diğer bölgeler kapalı tutulabilmelidir.
• Isıtılan yüzeyde elektronik sıcaklık kontrolü yapılmalıdır.
• Zeminde tadilat, tahribat yapılmamalıdır.
• Isıtılan alanda sıcaklık farkları olmamalı, ısıtılan yüzeyin tamamı aynı sıcaklıkta olmalıdır.

Sistemler çalışır vaziyette, tüm ekipmanları ile birlikte, testleri tam olarak yapılmış şekilde teslim edilecektir. Sistemin tüm ekipmanlarının uygulama öncesi, uygulama esnasında ve sonrasında korunması, kabloları koruma amaçlı atılacak olan şapına atılmasına eşlik edilerek bu esnada kabloların korunması vb. işlemler yüklenici kapsamındadır

Dili Değiştir
    Sepet