Çatı Yağmur Dereleri ve İniş Borularının Donmaya Karşı Koruyucu Isıtıcı Kablo Sistemi Teknik Şartnamesi

Isıtma Sistemleri Teknik Şartnameleri içinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve detaylar bulunmaktadır. Tek veya çift iletkenli seri dirençli ISITMA kablosu veya fabrikasyon montajlı ISITMA filesi

Genel Özellikler

 1. Isıtıcı kablo veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi; çatılardaki yatay yağmur dereleri ve dikey iniş borularının donmasını önleyen, çatılarda biriken kar ve buzun erimesi sonucu oluşan suyun bağlantılı borulardan sorunsuz şekilde tahliyesini sağlayan bir sistemdir.
 2. Sistemin tasarımı ve uygulamalarında öncelikli insan sağlığı, malzemelerin güvenliği, maksimum kullanım ömrü dikkate alınmalı varsa yerli üretim tercih sebebi olmalıdır.
 3. Sistem malzemeleri; tasarım, üretim ve uygulama hatalarına karşı en az 10 yıl garantili olmalıdır.
 4. Sistemde kullanılan malzemelerin hava koşullarına uygun ve dayanıklı olması beklenir. Kar ve buz dedektörü paneli ve bağlantı kutuları uygun koruma sınıfında bulunmalıdır. Bu malzemelerin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı önemlidir. Bağlantı kablolarının standardı, en az IP-65/66 şeklinde olmalıdır.
 5. Kış koşullarında bakım ve onarım yapılmasına olanak sağlaması gereken sistem malzemelerinin benzeri uygulamalarda da kullanılmış veya kullanılabiliyor olması gereklidir.
 6. Sistem sadece buzlanma riskinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlamalı, aşırı ısınmayı önleyecek özellikte olmalıdır.
 7. Isıtıcı kablo sistemi veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi yatay yağmur derelerinin kesit ve çatı alanları dikkate alınarak kurulur. Su tahliyesi sağlanacak çatı alanına göre 1 m2 alan için en az 300 W/m2 ile 350W/m2 güç baz alınmalı ve 1 metre ısıtıcı kablo gücü silikon, floro izoleli ısıtıcı kablolar için 30W/metre doğrusal gücü geçmemelidir. Tek iletkenli XLPE izoleli ısıtıcı kablolar için bu üst sınır 23W/metre, çift iletkenli için 28W/metreyi geçmemelidir.
 8. Dikey yağmur suyu iniş borularında kullanılan ısıtıcı kablolar, tıkanıklığa sebep olmayacak şekilde boruların içinden, çatıdan zemine kadar indirilir. İniş boruları don seviyesinin altında bir rögar ile bağlantılı ise, ısıtıcı kablo, toprak don seviyesinin altına kadar uzatılır. Bu tip kablolar iki iletkenli ve tek noktadan beslemeli, zırhlı, tam topraklı olmalı, mümkün ise kopma önleme amaçlı içinden veya dışından polyamid/aramid polimer ip takviyeli olmalıdır.
 9. Sistemin kabloları ve sistemi besleyen enerji kabloları, çatıdaki bağlantı kutuları içinde yer alır. Kablo bağlantıları, kutu dışında veya açıkta yapılmamaktadır. Ayrıca tüm besleme kabloları spiral ile koruma altına alınmalıdır.
 10. Dış hava termostatı ve kar / buz dedektörü parçaları, çatıdaki en olumsuz hava şartlarını bile algılayabilecek şekilde uygun yerlere kurulmalıdır.
 11. Sistemde kullanılan ısıtıcı kablo veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı fileler, yağmur deresi zeminine vida ve yapıştırma yapılmadan sabitlenmelidir. Sabitleme işleminde sıcaklık, soğukluk ve ultraviyole ışınlara dayanıklı bant, yapıştırıcı veya silikon gibi geçici, kısa vadeli çözümler kesinlikle yasaktır.
 12. Gerekli ön çalışmaların ardından işlemin detayları idarenin onayına sunulur ve onayın ardından montaj uygulamasına başlanır.
 13. Sistemin montaj uygulamasının ardından sistemin testleri yapılarak, kullanılabilir şekilde idareye teslim edilir.
 14. Sistemle ilgili gerekli evraklar, bilgiler, bakım ve kullanma talimatları ve uygulama projeleri Türkçe olarak idareye teslim edilir.

Isıtıcı Kablolar

 1. Isıtıcı kablo veya fabrikasyon ısıtıcı file sisteminde; kar / buz eritme uygulamaları için üretilmiş 30 w/m gücünde, önceden veya fabrikasyon sonlandırmalı seri dirençli rezistans kabloları kullanılır. Türkiye ‘de üretilen ürünler TC yasalarına göre tercih sebebidir.
 2. Kabloların rezistans telleri şu özelliklerde olmalıdır; metal örgülü, alüminyum folyo topraklama iletkenli, silikon veya floro-polimer iç izolasyonlu, halojensi XLPE veya dış ortama dayanıklı mühendislik polimerleri kullanılmalıdır. PVC gibi kanserojen maddeler, gerek gelecek nesiller için gerekse dış ortam dayanım zayıflığından dolayı kullanılmamalıdır.
 3. Sistem kablosunun ucunda bulunan soğuk kablo, en az 10 metre uzunluğunda olmalı ve 1. Kalite polyamid spiral korumalı olmalıdır.
 4. Sistem kabloları veya fabrikasyon ısıtıcı kablo filesi, 10 (on) yıl süreyle garanti kapsamındadır. Üretim ve montaj hatalarından kaynaklı hasarlar ve sorunlar, 10 yıl içinde ücretsiz olarak değiştirilir. Garanti kapsamı ile ilgili taahhüt, yüklenici firma tarafından iş bitiminde işin kesin kabulünün yapılmasının şartı olarak idareye teslim edilir.

Kar / Buz Dedektörü ve Paneli

 1. Kar / buz dedektörü, sistemde yalnızca buzlanma riskinde devreye girecek özellikte olan bir parçadır.
 2. Dedektör, pano içinde ray montajına olanak sağlamalıdır.
 3. Dedektör, sensör parçalarından bağımsız olarak çalışabilmeli, böylece gerektiğinde test olanağı vermelidir.
 4. Dedektör üzerinde bulunan nem sensör parçasının hassasiyeti, 0 ila 100 arasında ayarlanabilecek özellikte olmalıdır.
 5. Dedektör paneli dış ortama yerleştirilmelidir.
 6. Kar ve buz dedektörü ve sıcaklık sensörü ile ayrı olmalı, dış hava termostatı sensörü parçaları çatıdaki en olumsuz hava şartlarını algılayabilecek şekilde uygun bir yere yerleştirilmelidir.
 7. Isıtıcı kablolar panelden beslenmeli, gücü ne olursa olsun doğrudan kar / buz dedektöründen beslenmemelidir. Ayrıca mutlaka uygun güçte bir güç kontaktörü kullanılmalıdır.
 8. Panel girişinde uygun amperajda, 30 mA’lık kaçak akım anahtarı yer almalıdır.
 9. Panelin giriş ve çıkışlarında klemensler ve gerekirse klemens üst köprüsü yer alacaktır.
 10. Çatının çok parçalı olması, çatı ısıtıcı yükünün fazla olması durumunda ısıtıcı kablo yükü, birden fazla panele bölünebilir. Bu uygulamada, birden fazla kar / buz dedektörü yerine bir dedektörden birden fazla güç kontaktörünün sürülmesini sağlayan kumanda devresi kurulacaktır.
 11. Otomatik kontrol panosu; buz dedektörü, sigortalar, kontaktör, kaçak akım rölesi ve diğer malzemeleri içerecektir.
 12. Sistemin geniş ayar aralığı ve ayar seçenekleri bulunmaktadır. Dedektör sistemi, sadece buzlanma riskinde devreye girecektir. Gerekmediği sürece enerji tasarrufu sağlamaktadır. Çatı ve zemin sensörlü özel röle, sistemin durumunu sürekli kontrol edilerek ekrana yansıtmaktadır. Termostat kontrol ünitesi, sıcaklık ve nem sensöründen oluşmaktadır.

Bağlantı ve Ek Kutuları

 1. Sistemin bağlantı kutuları en az IP-65/66 koruma sınıfına sahip özellikte ve kırılmaya,darbeye dayanıklı olmalıdır.
 2. Besleme kablosu ve ısıtıcı kablo, klemensler aracılığı ile kutu içerisinde bağlanmalıdır.
 3. Bir bağlantı kutusundan başka bir bağlantı kutusuna enerji kablosu çıkışı varsa, kutunun üretici firmasının uygun kesitli özel klemensleri kullanılmalıdır. Kutuda sıra klemens kullanılmışsa, bu klemense ait üst köprü mutlaka kullanılmalıdır.
 4. Isıtıcı ve enerji kablolarının kutuya giriş ve çıkışları rakorlu olmalıdır. Ek bir güvenlik önlemi olarak bağlantılardan sonra rakorların sızdırmazlığı, ultraviyole ışınlarına dayanıklı, yüksek sıcaklık silikonu ile desteklenmelidir.
 5. Bağlantı kutuları, çatıdaki su yalıtımına zarar vermeyecek şekilde yerleştirilecektir.

ZEMİNDEN ISITMA (RAMPA VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA) KAR BUZ ÖNLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tek veya çift iletkenli seri dirençli ISITMA kablosu veya fabrikasyon montajlı ISITMA şiltesi

Genel Özellikler

 1. Zemin ısıtma sistemi, kaldırımlar, taşıt ve yaya yolları, rampalar ve merdivenlerin kış şartlarında donmasını ve kar birikmesini önlemek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 2. Isıtma kablosu veya fabrikasyon ısıtma filesi sisteminin tasarım ve uygulaması, insan sağlığı ve güvenliği, malzeme güvenliği dikkate alınarak hazırlanmadır.
 3. Sistemde kullanılacak malzemeler aşırı dış hava şartlarına dayanıklı, uygun koruma sınıfında ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı olmalıdır.
 4. Sistem malzemeleri, kış şartlarında bakım ve onarım yapılmasına olanak sağlamalıdır. Daha önce benzeri uygulamalarda kullanılmış veya kullanılıyor olması gereklidir.
 5. Isıtıcı kablo sistemi, zemin tipi sıcaklık ve nem algılayıcısına sahip olmalıdır. Kuru zeminde, suyun donma sıcaklığının altında devreye girmemelidir.
 6. Zemin sıcaklık ve nem algılayıcıları ile ortam sıcaklığı algılayıcıları, zemindeki en olumsuz iklim koşullarını algılayabilecek şekilde uygun yerlere yerleştirilmelidir.
 7. Sistemde kullanılan malzemeler; üretim, tasarım ve uygulama hatalarına karşı en az 15 (On beş yıl) yıl garantili olmalıdır.
 8. Uygulama detayları idareye sunularak onay alındıktan sonra montaja başlanmalıdır.
 9. Sistemin birim alan ısıtma güç değeri, en az 300W/m2 olmalıdır ve 1 m2 alanda silikon ve floro-polimer izoleli ürünlerde minimum 11 metre 30W/metre doğrusal güçte ısıtıcı kablo kullanılmalıdır. Montaj kırma, delme ve vidalama işlemi olmadan yapılmalıdır.
 10. Montajın ardından ısıtıcı kablo sisteminin işletme testleri yapılarak, çalışır vaziyette idareye teslim edilmelidir.
 11. Sistemin tesliminde gerekli evraklar, teknik bilgiler, bakım ve kullanım talimatları ve uygulama projeleri Türkçe olarak idareye teslim edilecektir.

Isıtıcı Kablolar

 1. Sistemde; kar / buz eritme uygulamaları için üretilmiş, 30w/mt gücünde, önceden veya fabrikasyon sonlandırmalı, seri dirençli rezistans kablo veya fabrikasyon montajlı şilte kullanılacaktır.
 2. Isıtıcı kablo veya ısıtıcı filenin rezistans telleri; metal örgülü, silikon, floro-polimer izolasyonlu ve halojensiz dış ceketli olmalıdır.
 3. Kablonun ucundaki soğuk kablo, en az 7 metre uzunluğunda olmalıdır.
 4. Kablolar, 15 (on beş) yıl garanti kapsamında olacaktır. Üretim ve montajdan kaynaklanan hatalar ve hasarlar, 5 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. Yüklenici firma tarafından garanti durumuna ilişkin taahhüt, işin kesin kabulünün yapılması şartı olarak iş bitiminde idareye teslim edilecektir.

Kar / Buz Dedektörü ve Paneli

 1. Kar/buz dedektörü, sistem içinde yalnızca buzlanma riski olduğunda devreye girecek özellikte olmalıdır.
 2. Dedektör, pano içinde ray montajına imkân vermelidir.
 3. Gerektiğinde test edilmek üzere dedektör, sensör elemanlarından bağımsız olarak kullanılabilmelidir.
 4. Dedektör üzerinde, nem sensör elemanının hassasiyeti 0 ila 100 arasında ayarlanabilmelidir.
 5. Dedektör paneli, gerektiğinde dış ortama yerleştirilebilmelidir.
 6. Kar/buz dedektörü ve sıcaklık sensörü ayrı olmalıdır. Dış hava termostatı sensör parçaları, zeminin en olumsuz iklim koşullarını algılayabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 7. Isıtıcı kablolar panelden beslenmeli, gücü ne olursa olsun kesinlikle doğrudan dedektörden beslenmemelidir. Ayrıca, mutlaka uygun güçte bir güç kontaktörü kullanılmalıdır.
 8. Panel girişinde uygun amperajda, kaçak akım anahtarı yer alacaktır. Anahtar, 30 mA kapasitede olmalıdır.
 9. Panel giriş ve çıkışları klemensli olacaktır. Gerekirse klemens üst köprüsü kullanılacaktır.
 10. Zemin yapısının çok parçalı ve zemin ısıtıcı yükünün fazla olması durumunda ısıtıcı kablo yükü birden fazla panele bölünebilmelidir. Bu işlem sırasında birden fazla dedektör yerine; bir dedektörden birden fazla güç kontaktörünün sürülmesini sağlayacak kumanda devresi kurulacaktır.
 11. Otomatik kontrol panosu; sigortalar, kontaktör, buz dedektörü, kaçak akım rölesi ve diğer malzemelerden oluşmaktadır.
 12. Dedektörün geniş ayar aralığı ve ayar seçenekleri vardır. Sistem, sadece buzlanma riskinin varlığı halinde devreye girecektir. Gerekmediği sürece sistem, enerji harcamayacaktır. Zemin sensörlü özel röle, sistemi sürekli kontrol ederek durumu ekranında göstermektedir. Termostat kontrol ünitesi; sıcaklık ve nem sensöründen oluşmaktadır.

Bağlantı ve Ek Kutuları

 1. Bağlantı kutuları en az IP-65/66 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
 2. Kutuda, besleme kablosu ve ısıtıcı kablo, klemensler aracılığıyla bağlanır.
 3. Bir bağlantı kutusundan farklı bir bağlantı kutusuna enerji kablosu çıkışı varsa, kutunun üretici firmasının uygun kesitli özel klemensleri kullanılmalıdır. Kutu içerisinde sıra klemens kullanılıyorsa, bu klemense ait üst köprü mutlaka kullanılmalıdır.
 4. Kutudaki ısıtıcı ve enerji kablolarının giriş ve çıkışları rakorlu olmalıdır. Uygulamada ek bir güvenlik önlemi olarak bağlantılar yapıldıktan sonra rakorların sızdırmazlığı, ultraviyole ışınlarına ve yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon ile desteklenmelidir.
 5. Bağlantı kutuları, zeminde zarar görmeyecek şekilde uygun bir yere yerleştirilecektir.

ELEKTRİKLİ HAMAM ISITMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tek veya çift iletkenli seri dirençli ISITMA kablo veya ISITMA filesi

Sistemin Tanımı, Amacı ve Kapsamı

 1. Elektrikli hamam ısıtma sistemi; hamam için en ideal ısıtma sistemi olan “yerden ısıtma” sağlar.
 2. Sistem; ısıtma kabloları ve montaj parçaları dışında sensör ve termostat gibi algılayıcı bileşenlerden oluşur.
 3. Sistem; tam otomatik çalışacak şekilde tasarlanarak, uygulanacaktır. Bu amaçla hamam alanına döşenecek ısıtma kabloları, termostat ve sensörler hava koşullarındaki değişikliğe göre devreye girer. Sistem, görevini tamamladıktan sonra otomatik olarak devreden çıkar.
 4. Hamam genelinde ısıtma gücü en az 250 W/m2 olmalıdır. Göbek taşı olan hamamlarda 300 W/m2 ısıtma gücü olması gereklidir.

Isıtıcı Kablo Özellikleri

 1. Sistemde kullanılacak ısıtma kabloları bu amaç için üretilmiş, silikon iç izolasyonlu ve dış izolesi mühendislik polimerleri ile kaplı, %100 bakır toprak örgülü ve aluminyum zırhlı/sargılı, ıslak ortam rezistans kablo serisidir.
 2. Isıtıcı kablolarının soğuk ucu (besleme kablosu), üretim aşamasında takılmış ve en az 5 metre uzunluğunda olacaktır.
 3. ISITMA kablosu veya ISITMA filesi, 220V faz ve/veya 380V faz/faz arası gerilim ile beslenmeye uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
 4. Kablo gücü, 25 W/m’den az olmalıdır.
 5. Kabloların iç kaplaması sürekli + 200c ,dış kaplaması sürekli +125 c sıcaklık dayanımına sahip olmalı, ısıtma kablosu çalışma sıcaklığı 65 derece olmalıdır.
 6. Kablolar, 12 (On iki yıl) yıl süreyle fabrika garantisi kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı ve durumu üretici firma tarafından belgelendirilecektir.

Termostat ve Sensörler (Algılayıcı)

 1. Termostat ve sensörler, sıcaklığı anında algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sıcaklık değeri ve istenen oda sıcaklığına göre sistemi kontrol edecektir.
 2. Termostat; sadece oda sıcaklığını, sadece zemin sıcaklığını veya hem oda hem de zemin sıcaklığını kontrol edebilecek özellikte olmalıdır.
 3. Dijital ekrana sahip olacak termostatın ekranından tüm bilgiler alınabilecektir.
 4. Günlük ve saatlik olarak programlanabilecek termostat, belirli gün ve saatlerde otomatik olarak devreye girip, devreden çıkabilme özelliğine sahip olacaktır.
 5. Hamam sıcaklığı ile göbek taşı sıcaklığı, ayrı termostatlar aracılığı ile kontrol edilmelidir.

Garanti ve Diğer Hususlar

 1. Isıtıcı kablolar, en az 12 (On iki yıl) yıl garantili olmalıdır. Termostatlar ve şalt malzemelerinin en az 2 (iki yıl) yıl garantisi olmalıdır.
 2. Üretici firmanın Türkiye kökenli yerli firma olması tercih sebebidir.
 3. Sistem için 12 (On iki yıl) yıl bakım garantisi verilmelidir.

ELEKTRİKLİ ISI İZLEME SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

(ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEM SPECS)

1-Kapsam

 1. Bu şartname Donmaya karşı koruma ve Proses sıcaklığını koruma uygulamaları için gerekli elektrikli ısı izleme sisteminin dizaynı, malzeme temini, montajı ve saha testi için genel koşulları tanımlar.
 2. Elektrikli Isı İzleme sistemi müteahhidi; malzemelerin temini, işçilik, süper vizyon ve aşağıdaki işlerin tamamlanması için gerekli alet ve ekipmanların temininden sorumludur;
 1. Elektrikli ısıtma sistemi için gereken malzeme, kontrol panosu ve trafoların dizaynı, tedariki ve montajı,
 2. Kontrol panosundan boru yüzeyine monte edilmiş ısıtıcı kablo, RTD sensör ve klemens kutularına kadar olan güç ve enstrüman kablo bağlantılarının dizaynı, tedariki ve montajı,
 3. Isı izolasyon sisteminin dizaynı, tedariki ve montajı.(Anlaşmaya bağlı)

2- Kodlar ve Standartlar

 1. Elektrikli ısıtma sistemi Türk standartlarına uygun olarak tasarlanmış, imal, monte ve test edilmiş olmalıdır. Öncelikli idarenin onayı alınmalıdır.

3- Çevre Koşulları

 1. Minimum Çevre Sıcaklığı: -30 °C
 2. Maksimum Çevre Sıcaklığı: 40 °C
 3. Ortalama Sıcaklık: 15 °C
 4. Rüzgâr: 100 m/s ph (161 kph)
 5. Korozif Ortam: Hayır
 6. İzolasyon cinsi: Kaya yünü
 7. İzolasyon kalınlığı: ……. Mm

4- Elektriksel Saha Sınıflandırması

Ekipmanlar; malzemelerin ve montaj sahasının gerektirdiği elektriksel tehlike sınıflandırmasına uygun olmalıdır.

5- Mevcut Güç Kaynağı

Şebeke gerilimi; 380VAC, 3 Faz, 4 Tel, 50Hz olarak mevcut olmalıdır.

6- Proses Sıcaklığının Korunması veya Donmaya Karşı Koruma

  1. Isı izleme sisteminin amacı; ortam sıcaklığının düşmesi durumunda içinde sıvı olan boru ve ekipmanların dış yüzeylerine yeterli ısıyı vererek istenen sıcaklıkta tutmaktır.

Isıtma Sistemleri Teknik Şartnameleri içinde her ısı izleme sisteminin kontrol panosu, aşağıdaki konumlarda çalışabilecek özellikte olmalıdır;

1- Otomatik Kontrol konumu

 1. Anahtar Auto pozisyonuna alındığında otomatik koruma ilgili boru hatları için sağlanmalıdır. Elektrikli ısıtıcıya enerji verilmesi ve enerjisinin kesilmesi, uygun sıcaklığa göre set edilmiş bir sıcaklık kontrol cihazı tarafından yapılmalıdır.
 2. Sıcaklık kontrol cihazı, kontrol panosunun dışına veya ilgili boru üzerine yerleştirilmiş RTD sensörler tarafından algılanan çevre veya boru sıcaklığını izlemelidir. Aynı zamanda, ihtiyaç olunan gücü devreye sokup devreden çıkaran güç kontaktörü kontrol etmelidir. Donmaya karşı korumada bütün ısıtıcılar eşzamanlı olarak devreye girip çıkmalıdır.

2- Elle kumanda konumu

Bu konum, Isı İzleme (Heat Tracing) sistemindeki seçici anahtarının Manuel konumuna alınması ile devreye girer.

Her ısı izleme panosu aşağıdaki ekipmanları içermelidir;

 1. Ana Devre Kesicisi
 2. Ana Kontaktör (Donmaya karşı veya her sıcaklık kontrol devresi için ayrı kontaktörler gerekir)
 3. Güç dağıtım devreleri
 4. Mikro işlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı (RTD sensörü / sensörleri ile birlikte)
 5. Klemens grupları
 6. Harici tip panolar için termostatlı panel tip ısıtıcı
 1. Kontrol panosunda en az yüzde 20 oranında yedek boşluk alanı olmalıdır.

7- Isıtıcı Kablo

Isıtıcı kablolar, projede kullanılması için onaylanmış olmalıdır. Müteahhit firma, uygulama için kullanılacak kablonun seçiminden sorumludur.

 1. Kendinden Regüleli (Self Regulating) Isıtıcı KablolarIsıtıcı kablonun çıkış gücü; boru bağlantı parçaları, destek elemanları gibi ısı kaybettiren kısımlar nedeniyle boru hattı boyunca farklı sıcaklıklara göre değişiklik göstermelidir. Kablo, montajın durumuna göre istenen uzunluklarda kesilip, kullanılabilmelidir.
  1. Düşük Sıcaklık – Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar
   1. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar; enerji verildiğinde 65 °C’ye, enerjisizken 80 °C’ye dayanıklı olmalıdır.
   2. Isıtıcı kablonun taşıyıcı iletkenleri; 2 adet paralel, en az 1,25 mm2 kesitli nikel kaplı bakır taşıyıcı tellerden olmalıdır. Elektriksel iletkenliği olan bir yarı iletken PTC polimer, bu iki paralel iletken arasına yerleştirilmiş olmalıdır. Bu ısıtıcı elemanın üzerinde polyolefin ceket bulunmalıdır.
   3. Bu ceketin üzeri, kalaylı bakır veya nikelden oluşan metal örgü ile kaplanacaktır.
   4. İsteğe bağlı olarak, bakır örgünün üzerinde korozyona karşı polietilen veya floro-polimerden bir dış kılıf daha olacaktır.
  2. Orta Sıcaklık – Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar
   1. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar, enerji verildiğinde 120 °C’ye, enerjisizken 190°C ye dayanıklı olmalıdır.
   2. Isıtıcı kablonun taşıyıcı iletkenleri; 2 adet paralel, en az 2,0 mm2 kesitli nikel kaplı bakır taşıyıcı teller olmalıdır. Elektriksel iletkenliği olan bir yarı iletken PTC polimer, bu iki paralel iletken arasına yerleştirilmiş olmalıdır. Daha sonra bu ısıtıcı elementin üzerine floro-polimer bir izole ceket olmalıdır.
   3. Bu ceketin üzeri, kalaylı bakır veya nikelden oluşan metal bir örgü ile kaplanacaktır.
   4. Bakır örgünün üzerine korozyona karşı aşılanmış polietilen veya floro-polimer bir dış kılıf daha takılabilir.
  3. Yüksek Sıcaklık – Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar
   1. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar, enerji verildiğinde 150-215 °C’ye, enerjisizken 215 °C’ye dayanıklı olmalıdır.
   2. Isıtıcı kablonun taşıyıcı iletkenleri; 2 adet paralel en az 2 mm2 kesitli nikel kaplı bakır taşıyıcı tellerden imal edilmiş olmalıdır.
   3. Elektriksel iletkenliği olan bir yarı iletken PTC polimer, bu iki paralel iletken arasına yerleştirilmiş olmalıdır. Daha sonra bu ısıtıcı elementin üzerine floro-polimer bir ceket geçirilmelidir.
   4. Bu ceketin üzeri, kalaylı bakır veya nikelden oluşan metal bir örgü ile kaplanacaktır.
   5. İsteğe bağlı olarak, bu bakır örgünün üzerine korozyona karşı korumak için floro-polimer bir dış kılıf daha takılabilir.
  4. Kesilebilir Sabit Güçlü Isıtıcı KablolarBu tür ısıtıcı kablolar, birim uzunluk (1 m) başına sabit bir güç (W/m) üretmelidir. Nikel-krom ısıtıcı element, yalıtılmış gerilim taşıyan iletkenlerin üzerine spiral biçimde sarılmalıdır ve belirli aralıklarla taşıyıcı kablolarla devreyi tamamlamak için kontak noktaları olmalıdır.
    1. Düşük Sıcaklık – Sabit Güçlü Isıtıcı Kablolar

   Isıtıcı kablolar enerjili durumdayken 120 °C’ye, enerji yokken 180 °C’ye dayanıklı olmalıdır. Silikon kauçuk veya floro-polimer izolasyonlu olabilirler.

    1. Orta Sıcaklık – Sabit Güçlü Isıtıcı Kablolar
     1. Enerjili durumdayken 150 °C’ye, enerjisiz durumdayken 200 °C’ye dayanıklı olmalıdır.
     2. FEP-bakır veya nikel kaplı bakır örgü-FEP izolasyonlu katmanlarından oluşmalıdır.
    2. Yüksek Sıcaklık – Sabit Güçlü Isıtıcı Kablolar
     1. Enerjili durumda iken düşük güçlerde 180 °C’ye, enerjisiz durumdayken 250 °C’ye dayanıklı olmalıdır.
     2. PFA-bakır veya nikel kaplı bakır örgü-PFA izolasyonlu olmalıdır.

   8- Dizayn ve Çizimler

     1. Isı kaybının hesabı yapılırken minimum yüzde 30’luk bir güvenlik faktörü düşünülmelidir.
     2. Isı kaybı hesaplamaları yaparken ısı izolasyonun ısıtıcı kablo için boşluğa izin verebileceği düşünülmelidir.
     3. Isıtıcı kablo uzunluğunu hesaplarken boru üzerinde yer alan aşağıda yazılı malzemeler dikkate alınmalıdır;
      1. Flanş
      2. Pompalar
      3. Vanalar
      4. Boru destek / askı elemanları
      5. Havalık ve drenajlar
      6. Enstrümanlar
     1. Boru üzerinde yukarıdaki ekipmanların taşınması veya değiştirilmesi esnasında ısıtıcı kablo açık havada asılı ve sürekli olarak çalışmaya uygun olmalıdır.
     2. Güç dağıtım / kontrol pano çizimleri aşağıda belirtilen değerleri her bir devre için göstermelidir;
      1. Devre kesici tipi
      2. Kesici anma değeri
      3. Isıtıcı tipi ve uzunluğu
      4. Gerilim ve güç
      5. İşletme akımı (amper)
      6. Kalkış akımı (amper)
      7. Birim uzunluk için güç (W/metre)
      8. Her devre için toplam güç (Watt)
     1. Tüm güç ve kontrol panosu çizimleri, bütün elektriksel ve enstrümanların dahili kablo bağlantılarını göstermelidir. Tüm teller, cihazlar ve klemensler numaralandırılmalı ve etiketlenmelidir.
     2. Her hat için elektrikli ısıtma sisteminin izometri çizimleri verilecek boru ve tank izometri çizimleri kullanılarak yapılacaktır. İzometrik çizimler; ısıtıcılar, güç klemens kutuları, sonlandırıcılar, RTD’ler ve diğer malzemelerin gösterilmesi için yeterli olmalıdır.

   Aşağıdaki bilgiler her bir ısıtıcı devre için sağlanmalıdır;

     1. Hattın yeri
     2. Boru hattı numaraları
     3. Vanalar, pompalar, flanşlar ve enstrümanlar
     4. Isıtıcı devre numaraları
     5. Isı kaybı ve ısıtıcı çıkış gücü
     6. Elektrik yükü
     7. Isıtıcı katalog numaraları
     8. Isıtıcı sonlandırma noktaları
     9. Dizayn parametreleri
     10. İzolasyon tipi ve kalınlık

   9- Isıtıcı Kablo Montajı

     1. Genel olarak ısıtıcı kablolar, boruların üzerine spiraller yapmadan boru boyunca monte edilir. Isı kaybının kablonun çıkış gücünü aştığı yerlerde, ikinci veya gerektiği kadar ısıtıcı kablo paralel olarak kullanılabilir. Onay alınarak 1,5 / 1 oranında uygulama yapılabilir.
     2. Kendinden regüleli, sabit güçlü ve esnek seri dirençli kablolar maksimum 0.30 metre aralıklarla boru yüzeyine cam elyaf yapışkan bantla tutturulur. Üzeri uygun alüminyum bant ile kaplanır.
     3. Isıtıcı kablolar; hat üzerindeki cihazlar ve ekipmanlar sökülüp takılırken kabloları kesmeye gerek kalmayacak şekilde monte edilmelidir.
     4. Bütün sıcaklık sensörleri RTD olmalır.RTD’ler, doğrudan ısıtıcı kablonun sıcaklığını hissetmeyecek şekilde boru yüzeyine monte edilmelidir.
     5. Isıtıcı kablolar mekanik zararlardan kaçınmak için borunun saat 4 veya 8 yönü doğrultusunda monte edilir.
     6. Isıtıcı kablolar, 45 derece veya 90 derece dirseklerin dış açısı üzerine sarılır.
     7. Isıtıcı kablolar, üretici firmanın direktifleri ve uygun bağlantı parçaları ile monte edilir.

   10- Kontrol Panosunun İmalatı

     1. Elektrikli ısıtma panosu ihtiyaca uygun boyutlarda, tercihen boyalı saç olacaktır. En az 1,2 mm fosfatlanıp temizlenmiş, DKP sac üzerine elektrostatik toz veya fırın boyalı da olabilir. Dış ortamda kullanılacak panolar en az IP-65 koruma sınıfında bulunacaktır. Ufak boyutlu panolarda idarenin onayı ile cam elyaf takviyeli polyester pano kullanılabilir.
     2. Pano şalt malzemeleri, bilinen markalardan seçilecektir.
     3. Güç dağıtım panosu; 380 volt, 3 faz, 4 tel, minimum 100 amper kapasiteli bakır baralar sisteminde ve yüzde 20 yedek kapasiteli olacaktır.
     4. Ana devre kesici; termik-manyetik tipte, uzatma kollu kompakt şalter olmalıdır.
     5. Her bir ısıtıcı kablo devresinde; 6 kA anma kısa devre akımı kapasiteli termik manyetik sigorta ile 30mA anma değerli toprak kaçak akım rölesi olmalıdır.
     6. RTD sinyal kablosu ile 380 Volt / 220 Volt güç kabloları arasında sinyal karışması olmamalıdır.
     7. Bütün buatlar en az IP-65/66 korumalı ve dış ortamda kullanmaya uygun olmalıdır.
     8. Donmaya karşı koruma panosu, panodan beslenen bütün ısıtıcı kabloları kontrol etmesi için ana bir kontaktör içermelidir.
     9. Bütün kontrol pano enstrümanları, elektrikli ekipmanlar ve kontrol cihazları satıcının çizimlerine uygun olarak etiketlendirilecektir. Açıklamalar alıcının istekleri ile belirlenecektir.
     10. Her bir kontrol panosunun ön yüzeyinde pano numarasını ve açıklamayı gösteren bir isim etiketi yer almalıdır ve en az 12 mm yüksekliğindeki harflerle yazılı olmalıdır.

   11- Isı Yalıtımı

   Tavsiye edilen katı olmayan izolasyon tipi; taş yünü…

   12- Topraklama

     1. Her bir güç devresi bağlantı kablosu, ısıtıcı güç bağlantı kutuları ve ısıtıcı ek kutularının topraklaması için yeşil izolasyon topraklama teli ihtiva etmelidir. Bu topraklama teli standartlara göre olmalı ve kontrol panosuna bağlanmalıdır.
     2. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar, üzerindeki metal örgü bağlantı kutusu içerisindeki topraklama klemensine bağlanarak topraklanmalıdır.
     3. Kontrol panosu topraklama sistemine bağlanmalıdır.

   13- Kablo ve Konduit

     1. Kontrol kablosu kesitleri en az 1,5 mm2 ve güç kablosu en az 2,5 mm2 olmalıdır.
     2. Su geçirmez tip esnek spiral boru gerekli yerlerde kullanılmalıdır.
     3. RTD kablosu, 90 derece FR-PVC dış ceketli, 300 Volt, çok telli bakır, bükülü üç telli ve ekranlı enstrüman kablosu olmalıdır. Ekran, kalaylı bakır toprak teli ile temas halinde sarılmış alüminyum-polietilen şerit şeklinde olmalıdır.
     4. Elektrikli ısıtma sistemi kablolaması, sahadaki diğer kablo sisteminden ayrı tutulmalıdır. Güç, kontrol ve enstrüman kabloları için kablo tavası kullanılmalıdır.

   14- Kontrol & Deneyler

     1. Belirtilmiş kontrol ve testler her bir kontrol panosu üzerinde ve her bir ısıtıcı kablo üzerinde yapılmalıdır.
     2. Müşterinin yetkili temsilcisinin; kontrol panosunu ve elektrikli ısıtıcı kabloları endüstriyel standartlara, üretici standartlarına ve imalatçı çizimlerine göre kontrol etme hakkı vardır.
     3. Her bir kontrol panosunun tüm işletme ve alarm fonksiyonları fabrikada test edilmelidir.

   Isıtıcı kablo saha testleri:

     1. Tüm ısıtıcı kablolara sahada, minimum 500-2500 VAC Meger testi yapılmalıdır. Her bir ısıtıcı kablo üzerinden aşağıdaki Meger okumaları alınmalıdır;
      1. Montajdan önce ısıtıcı kabloya Meger testi yapılmalıdır.
      2. Kablolar döşendikten sonra, ısı izolasyonu yapılmadan önce ısıtıcı kablolara Meger testi yapılmalıdır.
      3. Isı izolasyonu yapıldıktan sonra ısıtıcı kabloya Meger testi tekrar yapılmalıdır.
     2. Bütün ısıtıcı kablolar 2500 VAC ile test edilmeli ve bütün Meger okumaları 50 mega ohm veya üstü olmalıdır. Aksi takdirde, ısıtıcı kablo ya tamir edilmeli ya da değiştirilmelidir. Saha Meger testleri, her bir kablo için kayıt edilmeli ve raporlanmalıdır.

   15- Ekler

    1. Isıtılacak hatların bulunduğu bölgenin tehlike sınıflandırılması
    2. Elektrikle ısıtılacak boruların listesi

  Hızlı İletişim

  En hızlı şekilde bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız Whatsapp ile iletişime geçin.

  Teklif Al

  İhtiyacınıza yönelik teklifi hemen Online Teklif sayfamızdan alabilirsiniz.

  Proje Gönder

  Projelerinizde bizimle çalışmak için hemen projenizi gönderin

  Bayilik

  Bayimiz olmak için bizimle iletişime geçin

  Cart