Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri Teknik Şartnameleri

Yazının içeriği

İç Ortam Elektrikli Yerden Isıtma

İç Ortam Elektrikli Yerden Isıtma

SİSTEM BİLEŞENLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Sistem bileşenlerinin birlikte uyum içinde çalışabilmeleri için; tüm bileşenler (ısıtma kabloları, dijital termostatlar, sensörler ve montaj elemanları) aynı satıcı firma tarafından satışı olmalıdır. Bu durum üretici firma onayı ile belgelenmelidir.

SİSTEMİN TANIMI, AMACI VE KAPSAMI:
• Sistem; iç ortamlarda (ev, ofis vb) en ideal ısınma şekli olan yerden ısıtma ile toplam ya da kısmi ısınmasını sağlar.
• Sistemin esas bileşenleri; ısıtma kabloları, ilgili montaj elemanları ile termostat ve algılayıcılardır (sensör)
• Sistemde ısıtma kablolarının altında mutlaka ısı izolasyonu kullanılmalıdır. Bu amaçla en az 6 mm kalınlığında İzoMax Teknik yalıtım şiltesi kullanılacaktır.
• Sistem; kurulacağı alanlardaki ısınmayı sağlamak amacı ile tam otomatik çalışacak şekilde tasarlanacak ve uygulanacaktır. Bu maksatla; ilgili alana döşenecek ısıtma kabloları; termostat ve bunlara bağlı çalışan sensörler (algılayıcı) vasıtası ile hava koşullarının değişiklik gösterdiği
durumlarda devreye girecek ve görevini tamamlamasını takiben yine otomatik olarak devreden çıkacaktır.

Çatı Isıtma

Çatı ısıtma teknik şartnamesi

 • Isıtıcı kablo veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi; çatılardaki yatay yağmur dereleri ve dikey iniş borularının donmasını önleyen, çatılarda biriken kar ve buzun erimesi sonucu oluşan suyun bağlantılı borulardan sorunsuz şekilde tahliyesini sağlayan bir sistemdir.
 • Sistemin tasarımı ve uygulamalarında öncelikli insan sağlığı, malzemelerin güvenliği, maksimum kullanım ömrü dikkate alınmalı varsa yerli üretim tercih sebebi olmalıdır.
 • Sistem malzemeleri; tasarım, üretim ve uygulama hatalarına karşı en az 10 yıl garantili olmalıdır.
 • Sistemde kullanılan malzemelerin hava koşullarına uygun ve dayanıklı olması beklenir.
 • Kar ve buz dedektörü paneli ve bağlantı kutuları uygun koruma sınıfında bulunmalıdır. Bu malzemelerin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı önemlidir. Bağlantı kablolarının standardı, en az IP-65/66 şeklinde olmalıdır.
 • Kış koşullarında bakım ve onarım yapılmasına olanak sağlaması gereken sistem malzemelerinin benzeri uygulamalarda da kullanılmış veya kullanılabiliyor olması gereklidir.
 • Sistem sadece buzlanma riskinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlamalı, aşırı ısınmayı önleyecek özellikte olmalıdır.
 • Isıtıcı kablo sistemi veya fabrikasyon montajlı ısıtıcı kablo file sistemi yatay yağmur derelerinin kesit ve çatı alanları dikkate alınarak kurulur.
 • Su tahliyesi sağlanacak çatı alanına göre 1 m2 alan için en az 300 W/m2 ile 350W/m2 güç baz alınmalı ve 1 metre ısıtıcı kablo gücü silikon, flora izoleli ısıtıcı kablolar için 30W/metre doğrusal gücü geçmemelidir.
Dili Değiştir
  Sepet