Rampa ve Yollarda Yerden Isıtma Teknik Şartnamesi

Yazının içeriği

Rampa ve Yollarda Kar Buz Eritme Amaçlı Elektrikli Yerden Isıtma Teknik Şartname

Tek veya çift iletkenli seri dirençli ISITMA kablosu veya fabrikasyon montajlı ISITMA şiltesi

Genel Özellikler

 1. Zemin ısıtma sistemi, kaldırımlar, taşıt ve yaya yolları, rampalar ve merdivenlerin kış şartlarında donmasını ve kar birikmesini önlemek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 2. Isıtma kablosu veya fabrikasyon ısıtma filesi sisteminin tasarım ve uygulaması, insan sağlığı ve güvenliği, malzeme güvenliği dikkate alınarak hazırlanmadır.
 3. Sistemde kullanılacak malzemeler aşırı dış hava şartlarına dayanıklı, uygun koruma sınıfında ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı olmalıdır.
 4. Sistem malzemeleri, kış şartlarında bakım ve onarım yapılmasına olanak sağlamalıdır. Daha önce benzeri uygulamalarda kullanılmış veya kullanılıyor olması gereklidir.
 5. Isıtıcı kablo sistemi, zemin tipi sıcaklık ve nem algılayıcısına sahip olmalıdır. Kuru zeminde, suyun donma sıcaklığının altında devreye girmemelidir.
 6. Zemin sıcaklık ve nem algılayıcıları ile ortam sıcaklığı algılayıcıları, zemindeki en olumsuz iklim koşullarını algılayabilecek şekilde uygun yerlere yerleştirilmelidir.
 7. Sistemde kullanılan malzemeler; üretim, tasarım ve uygulama hatalarına karşı en az 15 (On beş yıl) yıl garantili olmalıdır.
 8. Uygulama detayları idareye sunularak onay alındıktan sonra montaja başlanmalıdır.
 9. Sistemin birim alan ısıtma güç değeri, en az 300W/m2 olmalıdır ve 1 m2 alanda silikon ve floro-polimer izoleli ürünlerde minimum 11 metre 30W/metre doğrusal güçte ısıtıcı kablo kullanılmalıdır. Montaj kırma, delme ve vidalama işlemi olmadan yapılmalıdır.
 10. Montajın ardından ısıtıcı kablo sisteminin işletme testleri yapılarak, çalışır vaziyette idareye teslim edilmelidir.
 11. Sistemin tesliminde gerekli evraklar, teknik bilgiler, bakım ve kullanım talimatları ve uygulama projeleri Türkçe olarak idareye teslim edilecektir.

Isıtıcı Kablolar

 1. Sistemde; kar / buz eritme uygulamaları için üretilmiş, 30w/mt gücünde, önceden veya fabrikasyon sonlandırmalı, seri dirençli rezistans kablo veya fabrikasyon montajlı şilte kullanılacaktır.
 2. Isıtıcı kablo veya ısıtıcı filenin rezistans telleri; metal örgülü, silikon, floro-polimer izolasyonlu ve halojensiz dış ceketli olmalıdır.
 3. Kablonun ucundaki soğuk kablo, en az 7 metre uzunluğunda olmalıdır.
 4. Kablolar, 15 (on beş) yıl garanti kapsamında olacaktır. Üretim ve montajdan kaynaklanan hatalar ve hasarlar, 5 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. Yüklenici firma tarafından garanti durumuna ilişkin taahhüt, işin kesin kabulünün yapılması şartı olarak iş bitiminde idareye teslim edilecektir.

Kar / Buz Dedektörü ve Paneli

 1. Kar/buz dedektörü, sistem içinde yalnızca buzlanma riski olduğunda devreye girecek özellikte olmalıdır.
 2. Dedektör, pano içinde ray montajına imkân vermelidir.
 3. Gerektiğinde test edilmek üzere dedektör, sensör elemanlarından bağımsız olarak kullanılabilmelidir.
 4. Dedektör üzerinde, nem sensör elemanının hassasiyeti 0 ila 100 arasında ayarlanabilmelidir.
 5. Dedektör paneli, gerektiğinde dış ortama yerleştirilebilmelidir.
 6. Kar/buz dedektörü ve sıcaklık sensörü ayrı olmalıdır. Dış hava termostatı sensör parçaları, zeminin en olumsuz iklim koşullarını algılayabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 7. Isıtıcı kablolar panelden beslenmeli, gücü ne olursa olsun kesinlikle doğrudan dedektörden beslenmemelidir. Ayrıca, mutlaka uygun güçte bir güç kontaktörü kullanılmalıdır.
 8. Panel girişinde uygun amperajda, kaçak akım anahtarı yer alacaktır. Anahtar, 30 mA kapasitede olmalıdır.
 9. Panel giriş ve çıkışları klemensli olacaktır. Gerekirse klemens üst köprüsü kullanılacaktır.
 10. Zemin yapısının çok parçalı ve zemin ısıtıcı yükünün fazla olması durumunda ısıtıcı kablo yükü birden fazla panele bölünebilmelidir. Bu işlem sırasında birden fazla dedektör yerine; bir dedektörden birden fazla güç kontaktörünün sürülmesini sağlayacak kumanda devresi kurulacaktır.
 11. Otomatik kontrol panosu; sigortalar, kontaktör, buz dedektörü, kaçak akım rölesi ve diğer malzemelerden oluşmaktadır.
 12. Dedektörün geniş ayar aralığı ve ayar seçenekleri vardır. Sistem, sadece buzlanma riskinin varlığı halinde devreye girecektir. Gerekmediği sürece sistem, enerji harcamayacaktır. Zemin sensörlü özel röle, sistemi sürekli kontrol ederek durumu ekranında göstermektedir. Termostat kontrol ünitesi; sıcaklık ve nem sensöründen oluşmaktadır.

Bağlantı ve Ek Kutuları

 1. Bağlantı kutuları en az IP-65/66 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
 2. Kutuda, besleme kablosu ve ısıtıcı kablo, klemensler aracılığıyla bağlanır.
 3. Bir bağlantı kutusundan farklı bir bağlantı kutusuna enerji kablosu çıkışı varsa, kutunun üretici firmasının uygun kesitli özel klemensleri kullanılmalıdır. Kutu içerisinde sıra klemens kullanılıyorsa, bu klemense ait üst köprü mutlaka kullanılmalıdır.
 4. Kutudaki ısıtıcı ve enerji kablolarının giriş ve çıkışları rakorlu olmalıdır. Uygulamada ek bir güvenlik önlemi olarak bağlantılar yapıldıktan sonra rakorların sızdırmazlığı, ultraviyole ışınlarına ve yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon ile desteklenmelidir.
 5. Bağlantı kutuları, zeminde zarar görmeyecek şekilde uygun bir yere yerleştirilecektir.
Dili Değiştir
  Sepet