Zemin Isıtma Sistemleri

Doğalgazın gittikçe daha pahalı hale gelmesi, ısınmada tasarrufun ön plana çıkmasına ve klasik ısınma yöntemlerinden ziyade alternatif ısınma sistemlerine geçilmesine neden olmuştur. Kızıl ötesi ısıtıcılardan sonra zemin ısıtma sistemleri, konutlar dahil olmak üzere birçok yerde en çok tercih edilen sistemler arasında yerlerini almıştır.

Zemin ısıtma sistemleri zeminde döşemenin altına yerleştirilen borular veya kablolar vasıtası ile ısınmayı sağlayan sistemlerdir. Sulu ve elektrikli zemin ısıtma sistemleri olarak iki ana çeşidi vardır. Bu iki sistemden hangisi seçilirse seçilsin döşendiğinde kendini amorti edebilecek tasarrufu sağlamaktadır.

Günümüzde zemin ısıtma sistemlerinin sektörü gittikçe büyümektedir. Öyle ki zemin ısıtma pazarı dünya çapında 10 milyon Euro’dan fazla bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Sağlıklı ve hijyenik olması, toz ve mayt oluşumunu en aza indirgemesi, verimli ve konforlu bir ısınma sağlaması yanında yakıtta yüzde 30 hatta yüzde 50’ye varan tasarruf sağlaması, zemin ısıtma sistemlerinin neden bu kadar çok tercih edildiğiniz açıklar.

Zemin ısıtma sistemleri ayrıca, ayakları sıcak tutması ve başın serin kalmasını sağlaması sebebi ile de insan vücut yapısına yani anatomisine uygun bir ısınma şeklidir. Zemin ısıtma sistemleri inşaat halindeki binalarda kolayca uygulanabilir. Bunun yanı sıra eski konutlarda da uygulanabilir. Sistemin yapılması ortalama 1 ile 3 gün arasında sürmektedir.

Yüzde 30 – 50 Arasında Tasarruf

Zemin ısıtma sistemleri yüzde 30 – 50 arasında tasarruf sağlayabilmektedir. Isının aşağıdan yukarıya doğru yayılması, düşük sıcaklıkta ısıtma yapabilmesi ve ısıtılan mekânlarda havanın homojen dağılması sebepleri ile enerji sarfiyatında döşetilen yerlerde tasarruf sağlıyor. Doğalgazın gittikçe pahalı olduğu günümüzde, yakıt giderlerinde yapılacak tasarruf herkesin tercih ettiği bir şeydir.

Zemin ısıtma sistemlerinde termostatlar yardımı ile konutların her odasındaki ısı, kontrol edilebilir. Örneğin, daha az kullanılan odaların daha az ısıtılır, böylece ısı kontrolü sağlanmış olur.

Radyatörlü sistemlerde genel kazan sıcaklığının 70 ile 90 dereceye kadar ulaşması gerekir ancak zemin ısıtma sistemlerinde sıcaklık için maksimum 50 derece yeterli olmaktadır. Klasik ısınma sistemlerinde radyatörlerin sıcaklığı 55 – 60 derece olurken zemin ısıtma sistemlerinde 27 – 29 derece olmaktadır.

Zemin ısıtma sistemleri hakkında bilgi almak ve bu sistemlerin fiyatlarını öğrenmek için Elektrikli Yerden Isıtma Sistemlerimize bakabilirsiniz.

Dili Değiştir
    Sepet