Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Boru ve Vana Isıtma Sistemleri

Endüstriye alanlar çoğunlukta olmak üzere pek çok farklı yerde boru ve vanaların ısıtılması önemli bir ihtiyaçtır. Boru hatlarının ısıtılması, donmaların önüne geçilmesi ve ısı takibinin başarı ile yapılması günlük hayatı da sekteye uğratmadan ilerletir. Isıtmax aracılığı ile pek çok kuruluşa boru ve vana ısıtma sistemleri entegre edilmektedir.

Boru Hattı Isıtma Sistemleri ve Isıtıcı Kablo Kullanımı

Son yıllarda endüstriyel tesislerde elektrikli ısıtıcı kablo kullanımlarının yoğunlaştığı, buhar ve sıcak su kullanılan sistemlerin azaldığı fark edilebilir. Burada dikkat çeken unsur, söz konusu kabloların güvenli olması ve farklı güçlere göre enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda bu sistemler kolay kontrol edilebildiği için de bir adım öne çıkar.

Kurulum maliyeti bakımından oldukça düşük olan ısıtıcı kablo sistemleri, bu sistemlere ait otomasyonlar ve her türlü kontrol mekanizması rahatlıkla adapte edilebilir haldedir.

Kendini Sınırlayan (Self Limiting) Kablolar

Boru hattı ısıtma ve vana ısıtma sistemleri çerçevesinde en sık olarak kendini sınırlayan kabloların kullanılması göze çarpar. Çünkü bu kablolar bilhassa da aşırı ısınma gibi kontrolden çıkıp felaket yaratabilen sıkıntıların oluşmasını engelledikleri için tercih edilir.

Seri Dirençli Isıtıcı Kablolar

Uzun süreler boyunca kullanılabilen, oldukça yüksek sıcaklıklara dayanabilen bu kablolar çeşitli kuruluşların sistemleri içinde değerlendirilebilirler. Isıtıcı kablolar için bakıma gerek kalmaması, sistem ve enerji kontrolünün çok kolay olması gibi konularda da bu kablolar tercih noktasını oluşturur. Enerji sarfiyatının kontrol edilerek azaltılması elbette ki işletmenin de genel anlamda işine gelecektir.

Akışkan malzeme transferi sırasında söz konusu materyallerin akışkanlıklarının bozulmaması ve donma tehlikelerinin yaşanmaması son derece önemlidir. İşletmenin yarattığı değer ve ürettiği ürünler de bu çerçevede değerlendirilir. Akışkanların yer aldığı boruların ısı kaybetmemesi ve istenen sıcaklıklarda tutulması da yine ısıtıcı kablolar ile mümkündür.

Vana Isıtma Sistemleri

Tıpkı borulardaki akışkanlığın sağlanmasında olduğu gibi, vanaların doğru şekilde çalışması noktasında da bu ısıtıcı sistemlere ihtiyaç duyulur. Ekonomik olarak değerlendirilen bu sistemler Isıtmax aracılığı ile tesislerinize kazandırılır. Böylelikle en kaliteli malzemelerden oluşan ısıtma sistemleri profesyonel bir şekilde işlerlik kazanırlar.

Tank ve Varil Isıtma Sistemleri

Isıtmax Isıtma tarafından sunulan en önemli ürün ve hizmetler arasında varil ve tank ısıtma işlemlerine ait ürünler de vardır. Asfalt, boya, glikoz, bazı ağır yağlar, jelatin ve gres gibi çeşitli malzemelerin işlenmesi için gereken ısıtma işlemleri, esnek varil ısıtma ceketi kullanılarak gerçekleştirilir.

Bilindiği gibi yukarıda sayılan malzemelerin işlenebilmesi, bir yerden başka bir yere aktarılması gibi durumlarda söz konusu malzemelerin uygun akışkanlığa getirilmesi gerekmektedir. Özellikle de plastik ya da metal variller söz konusu olduğunda bu varillerin içindeki endüstriyel yağ ya da boya ham maddeleri gibi malzemelerin uygun sıcaklıkta ısıtılması şarttır. Hava şartlarının sert olduğu coğrafyalarda da donma tehlikesine karşın yine bu sistemlerden istifade edilir.

En Sık Kullanılan Varil ve Tank Isıtma Sistemleri

Kemer tipi, ceket tipi ya da kabin tipi varil ısıtıcıları en yaygın olarak kullanılan seçenekleri oluşturur. Elbette ki sektöre göre, iş alanına göre ya da firmaların işleyişlerine göre ürün ve sistem tipleri değişkenlik gösterebilir. Bu noktada tesislere göre çeşitli çözümler de ortaya konur. Bu sistemlerin avantajları arasında esneklik, ortama göre tercih edilebilen farklı kullanım tipleri ve hızlı sonuç alma sayılabilir. Bu nedenle de firmaların varil ısıtıcıları noktasında söz konusu sistemlerden faydalandıkları görülebilir.

Kimyasal Varil Isıtma Sistemi

Yoğuşma ile nem, çeşitli tankların ya da siloların, hatta kimyasal varillerin içinde yer alan malzemelere zarar verebilir. Bozulma ve yapışma meydana getiren söz konusu unsurlar atık gazlar için de tehlikedir. Bu tarz sıkıntıların yaşanmaması noktasında ise varil yüzeylerine ısıtma uygulanır. Kimyasal varil ısıtma sistemi burada devreye girerken, ısı izleme sayesinde de bu sistem bir adım daha öne çıkar.

Sistem Nasıl Kurulur?

Isıtmax Isıtma Sistemleri aracılığı ile rezistans kabloların yerleştirilmesi ve kurulumu kolayca gerçekleştirilir. Sisteme bakım gerekmediği gibi, depolama tanklarının mevcut sıcaklıkları da istenen değerlerde korunabilir. Donmayı önlemek ve sıcaklığı yükseltmek sistem kurulumunun ardından ortaya konan amaçlar arasındadır. Firmaların çalışma yapıları, kullandıkları silo, tank ya da variller ve sakladıkları malzemeler düşünülerek bu sistemler tercih edilebilir.

Endüstriyel ısıtma sistemleri hakkında bilgi almak ve bu sistemlerin fiyatlarını öğrenmek için Endüstriyel Yerden Isıtma Sistemlerimize bakabilirsiniz.